110514_0025.jpg

Nejnovější články

Aktuální složení kapely

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 15:15  •  Přečteno: 3468x

Večerní ukolébavka psaná pro srdce

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 14:12  •  Přečteno: 1480x

Nejčtenější články

Ranní ukolébavka psaná pro srdce

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 14:09  •  Přečteno: 28978x  •  Komentářů: 26749

Aktuální složení kapely

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 15:15  •  Přečteno: 3468x

2010 - Vánoční hra 2010

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 5.3.2011 17:25  •  Přečteno: 1645x
TOPlist

Web běží díky evangnet--logo

Texty

Až zbudu já

Břímě

Chmýří

Jdem domů

Místopis života

Nenech mě tak osamělým

Ledová kra

Od slunce ke slunci

Ohňostroj I

Ohňostroj II

Písnička o odpuštění

Potkání na břehu jezera

Potom

Ranní ukolébavka psaná pro srdce

Ráno

To mi musíš říct sám

Večerní ukolébavka psaná pro srdce


Strana:  1 2   další »

Večerní ukolébavka psaná pro srdce

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 14:12  •  Přečteno: 1480x

Ranní ukolébavka psaná pro srdce

Motto: srdce, máš domácí vězení a neplač, to na mě neplatí

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 14:09  •  Přečteno: 28978x  •  Komentářů: 26749

Až zbudu já

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:48  •  Přečteno: 1202x

Od slunce ke slunci

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:44  •  Přečteno: 964x

Nenech mě tak osamělým

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:40  •  Přečteno: 660x

Potom

Pavel Jun & Jericho

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:39  •  Přečteno: 630x

Písnička o odpuštění

Jan 8:3 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?"
Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:37  •  Přečteno: 1015x

To mi musíš říct sám

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:35  •  Přečteno: 599x

Potkání na břehu jezera

Jan 21:1 Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského.
2 Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
3 Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
4 Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
5 Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme."
6 Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb.
7 Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť - byl totiž svlečen - a brodil se k němu vodou.
8 Ostatní učedníci přijeli na lodi - nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket - a táhli za sebou síť s rybami.
9 Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb.

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:33  •  Přečteno: 746x

Na kraj srdce

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:31  •  Přečteno: 704x

Ledová kra

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:29  •  Přečteno: 700x

Chmýří

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:28  •  Přečteno: 810x

Haleluja

Písnička o králi Davidovi, smutku a pýše

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:24  •  Přečteno: 847x

Břímě

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:22  •  Přečteno: 845x

Jdem domů

Jericho

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:20  •  Přečteno: 722x

Strana:  1 2   další »