110514_0021.jpg

Nejnovější články

Aktuální složení kapely

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 15:15  •  Přečteno: 3468x

Večerní ukolébavka psaná pro srdce

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 14:12  •  Přečteno: 1481x

Nejčtenější články

Ranní ukolébavka psaná pro srdce

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 14:09  •  Přečteno: 28978x  •  Komentářů: 26749

Aktuální složení kapely

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 15:15  •  Přečteno: 3468x

2010 - Vánoční hra 2010

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 5.3.2011 17:25  •  Přečteno: 1645x
TOPlist

Web běží díky evangnet--logo
Kategorie: Texty

Potkání na břehu jezera

Jan 21:1 Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského.
2 Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
3 Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
4 Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
5 Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme."
6 Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb.
7 Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť - byl totiž svlečen - a brodil se k němu vodou.
8 Ostatní učedníci přijeli na lodi - nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket - a táhli za sebou síť s rybami.
9 Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb.

Ref.
On vzal chléb a dával jim jíst, a taky rybu, a taky rybu.

1. Nad ránem jsme s prázdnou sítí zas
z břehu se ozval známý tichý hlas
cosi chtěl a přece zval na břeh
Tam ryba, ohniště a chléb
2. Síť může být nejpevnějším z pout
spoutá ruce, nejde s nimi hnout
Nechávám síť, pozván jsem na břeh,
Tam ryba, ohniště a chléb

Ref.

3. V mé děravé síti není nic,
Jedna ryba dovnitř, druhá pryč
Nechávám síť, pozván jsem na břeh,
Tam ryba, ohniště a chléb

4. I když chytneš něco, za čím jsi chtěl plout
Z temných vod to nelze vytáhnout
Nechávám síť, pozván jsem na břeh
Tam ryba, ohniště a chléb
Ref.

5. Zkřehlé ruce rozmotávaj síť
smotanou jak když mě měla skrýt
Nechávám síť, brodím se na břeh,
Tam ryba, ohniště a chléb

4 x Ref. (do ztracena)

print Formát pro tisk