Zdroj: http://abakuk.evangnet.cz/index.php?a=28  •  Vydáno: 5.3.2011 16:40  •  Autor: Miriam Richterová

2008 - Had

Vánoční divadlo bylo tentokrát o strachu.

Ve třech snech a ve třech dějstvích byly znázorněny tři druhy (spíš tváře) strachu:

  1. Strach ontický. Z nahodilosti (nenutnosti) bytí a smrti. Nic vlastně nemusí být. Ani já. Všechno má svůj konec a může se ztratit v nicotě. Tento typ strachu převládal ve starověku.
  2. Strach viny a zatracení. Strach, jak obstojím - před zraky druhých a Božími? Vlastně i svými. Převládal v středověku.
  3. Strach nesmyslu a prázdnoty. Vše se děje epizodicky, nic nemá cenu, není budoucnost. Člověku se ztrácí souvislosti, člověk si připadá „mimo", nic se ho nedotýká, ztrácí schopnost empatie, ztrácí se smysl. Tento typ strachu je typický pro novověk.

Fotografie z natáčení

Divadlo jsme hráli také 1.4.2009 ve sboru ČCE Praha Nusle. Fotografie © Tomáš Starý.