110514_0060.jpg

Nejnovější články

Aktuální složení kapely

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 15:15  •  Přečteno: 3408x

Večerní ukolébavka psaná pro srdce

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 14:12  •  Přečteno: 1435x

Nejčtenější články

Ranní ukolébavka psaná pro srdce

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 14:09  •  Přečteno: 25024x  •  Komentářů: 26672

Aktuální složení kapely

Autor: Root  •  Vydáno: 12.3.2012 15:15  •  Přečteno: 3408x

2010 - Vánoční hra 2010

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 5.3.2011 17:25  •  Přečteno: 1618x
TOPlist

Web běží díky evangnet--logo

Články autora


< návrat zpět

Strana:  « předchozí  1 2 3   další »

Potom

Pavel Jun & Jericho

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:39  •  Přečteno: 627x

Písnička o odpuštění

Jan 8:3 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?"
Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:37  •  Přečteno: 1009x

To mi musíš říct sám

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:35  •  Přečteno: 592x

Potkání na břehu jezera

Jan 21:1 Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského.
2 Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
3 Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
4 Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
5 Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme."
6 Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb.
7 Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť - byl totiž svlečen - a brodil se k němu vodou.
8 Ostatní učedníci přijeli na lodi - nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket - a táhli za sebou síť s rybami.
9 Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb.

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:33  •  Přečteno: 736x

Na kraj srdce

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:31  •  Přečteno: 695x

Ledová kra

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:29  •  Přečteno: 696x

Chmýří

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:28  •  Přečteno: 802x

Haleluja

Písnička o králi Davidovi, smutku a pýše

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:24  •  Přečteno: 844x

Břímě

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:22  •  Přečteno: 832x

Jdem domů

Jericho

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:20  •  Přečteno: 718x

Ráno

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:19  •  Přečteno: 697x

Ohňostroj I

Pro radost nebo jako volání o pomoc?

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:18  •  Přečteno: 582x

Ohňostroj II

Pro radost nebo jako volání o pomoc?

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:16  •  Přečteno: 634x

Místopis života

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:13  •  Přečteno: 704x

Hallelujah

Autor: Miriam Richterová  •  Vydáno: 24.12.2010 13:11  •  Přečteno: 349x

Strana:  « předchozí  1 2 3   další »